Tekst ujednolicony Statutu Publicznego Przedszkola Nr2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej.

Uchwała wprowadzająca
Statut