GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

,,Szkiełko i oko – ciekawski przedszkolak wśród odkryć wielkich naukowców

CELE:

 1. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania, analizowania i uogólniania
 2. Rozszerzanie horyzontów myślowych
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i samodzielności, przyswajanie wiedzy w atrakcyjny i trwały sposób
 4. Rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata
 5. Kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia
 6. Empiryczne poznawanie dziedzin nauki, takich jak fizyka, astronomia, chemia, matematyka, biologia, ekologia, dających dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata. Umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy kontynuowanej na kolejnych szczeblach edukacji
 7. Promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci
 8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody
 9. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie i nauce

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • dzieci dostrzegają magię nauki, odkrywają tajemnice otaczającego ich świata
 • dzieci objaśniają tajniki nauki, tłumacząc w praktyce wiedzę z biologii, chemii, fizyki, matematyki itd.
 • dzieci zaspakajają naturalną ciekawość poprzez zabawy badawcze i eksperymenty
 • dzieci posiadają umiejętność prawidłowego wnioskowania, obserwacji i twórczego myślenia
 • dzieci mają wiedzę na temat otaczającego świata społecznego
 • dzieci mają możliwość bezpośredniego działania, odkrywania i samodzielnego wyciągania wniosków
 • dzieci znają postaci wielkich naukowców, którzy przyczynili się do zmiany świata