GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

,,303 DNI DOOKOŁA ŚWIATA – LEŚNY ZAKĄTEK OKNEM NA ŚWIAT”

CELE:

Zainteresowanie dzieci różnorodnością świata.

Rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne – różnorodność nacji, odmienna kultura (muzyka, tradycja).

Nabywanie przez wychowanków wiedzy związanej z pojęciami: godność, tolerancja, stereotyp, uprzedzenie.

Kształtowanie umiejętności postawy tolerancji wobec odmienności.

Rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów.

Zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice między ludźmi, jako naturalne zjawisko w świecie.

Kształtowanie więzi emocjonalnej z dziećmi całego świata.

Kształtowanie odpowiedzialnej postawy młodego podróżnika.

Poznawanie osobliwości świata ukazywanych w literaturze i filmie.

Podkreślenie elementów podobnych, wspólnych, uniwersalnych pomiędzy grupami narodowymi i kulturami.

Poznawanie codzienności swoich rówieśników z innych zakątków świata, w tym przyrody, kultury, obyczajów, architektury, legendy, historii,

położenia geograficznego, walorów przyrodniczych.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

– Dziecko posiada kompetencje społeczne i obywatelskie, jest przedsiębiorcze i przygotowane do życia we współczesnym świecie.

– Dziecko jest życzliwe, rozumie i szanuje odmienność i sposób życia innych, czerpie radość ze wspólnych zabaw.

– Dziecko posiada właściwe nawyki związane z bezpieczeństwem, zna zasady powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia.

– Dziecko potrafi wyodrębnić podobieństwa i różnice kulturowe.

– Odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów.

– Dziecko jest otwarte na nowe kultury i naukę języków obcych.