GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

,,Serduszko puka w rytmie cza-cza”

CELE:

SPODZIEWANE EFEKTY: