GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

,,Wyspa skarbów – przedszkolaki wśród światowego dziedzictwa kulturowego”

CELE:

  1. Rozumienie wartości szeroko pojmowanej sztuki tworzonej przez stulecia dla obecnych i przyszłych pokoleń jako światowe dziedzictwo kulturowe.
  2. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z dorobkiem światowego dziedzictwa kulturowego.
  3. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
  4. Kształtowanie postawy aktywnego i kreatywnego odbiorcy piękna i wartości pozostawionych przez historie.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

  • dziecko rozumie pojęcie: „dziedzictwo kulturowe”;
  • dziecko zna pojęcia związane z teatrem, architekturą, muzyką, malarstwem, filmem, fotografią – posiada nawyk systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką;
  • dziecko wyraża swoje przeżycia, emocje w różnorodnych formach ekspresji twórczej;
  • dziecko jest aktywnym członkiem w realizacji projektów z zakresu sztuki;
  • dziecko posiada informacje o postaciach zasłużonych dla sztuki;
  • dziecko posługuje się poprawną polszczyzną, operuje głosem intonacyjnym o właściwej dykcji i artykulacji;