Dyżury wakacyjne

Dyżury wakacyjne w lipcu i sierpniu 2013r. w Przedszkolach Publicznych w Ząbkach.

1-12 .07 Publiczne Przedszkole Nr2
„Leśny Zakątek” ul. B. Prusa 3/5

15-31.07 Publiczne Przedszkole Nr1
ZIELONY DINEK ul. Wyspiańskiego 22

1.08-31.08 Publiczne Przedszkole Nr3
„ Skrzat” ul. Westerplatte 1/11

Zapisy i opłaty na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu odbywają się od 5.06 do 14.06.2013r.

Zgłaszając dziecko na dyżur Rodzice:
– podpisują w przedszkolu pełniącym dyżur umowę o świadczeniu usług
– dostarczają kserokopię karty przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego dziecko uczęszczało w roku szkol. 2012/13
– wnoszą opłatę za okres dyżuru: żywienie 8 zł. za trzy posiłki dziennie, opłata stała 2 zł. za każdą godzinę.

Czerwiec 2013 – wydarzenia

3.06 – wycieczka z okazji Dnia Dziecka na Farmę Iluzji;
5.06 – Występy Motylków dla Seniorów
6.06 – Piknik Rodzinny;
7.06 – interaktywny spektakl w ogrodzie teatru Jaś;
10.06 – wyjazd do Sali Kongresowej;
12.06 – Wizyta w sp2 grup Koniczynki i Motylki
12.06 – Zawody wewnętrzne na basenie
13.06 – Koncert
14.06 – wizyta Komendzie Policji Rzecznej w Warszawie – Koniczynki i Motylki;

Hasła, które wygrały w konkursie na pikniku!

hasła, które zajęły 3 pierwsze miejsca w konkursie pt. Leśny Zakątek i bezpieczeństwo.

Numery alarmowe świetnie znam
I jak bezpiecznie na drodze zachować się mam.
A kto tego wszystkiego nauczył Mnie?
Przedszkole „Leśny Zakątek! To się wie!

Być bezpiecznym przedszkolakiem,
to jest bardzo ważna sprawa
W „Leśnym Zakątku” dobrze wiemy,
czym bezpieczna jest zabawa!

Przedszkolaki „Leśny Zakątek” kochają i zasady bezpieczeństwa dobrze znają!

Jeszcze raz, GRATULUJEMY!!!