Leśny Zakątek z wizytą na przedstawieniu w szkole;