Leśny Zakątek z wizytą na przedstawieniu w szkole;

Piknik rodzinny

Rumianki na lekcji w szkole

Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci