Przedszkole

Przedszkole funkcjonuje od ponad 40 lat. Swoim zasięgiem obejmuje blisko stu wychowanków w wieku od trzeciego do szóstego roku życia. Wyposażone jest w cztery sale zajęć, salę gimnastyczną, szatnię, kuchnię. Posiada bogatą bazę dydaktyczną. Budynek otoczony jest zadrzewionym ogrodem pełniącym rolę placu zabaw.

logo

W centrum naszych oddziaływań znajduje się przede wszystkim dobro dziecka, jego bezpieczeństwo oraz wszechstronny, twórczy i niczym niezakłócony rozwój.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o realizację programu rozszerzonego o programy autorskie, dzięki czemu osiągamy wysokie efekty kształcenia i wychowania. Doświadczenie nauczycieli, ich ogromne zaangażowanie, wrażliwość, otwartość, kreatywność i wyczucie pedagogiczne przyczyniają się do sukcesów naszych absolwentów w szkole, a także do zdobywania czołowych miejsc w wielu różnorodnych konkursach na terenie miasta i powiatu.

Systematyczne kontakty z rodzicami, wspólne wykonywanie zadań, podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz dzieci podnoszą jakość współdziałania i współodpowiedzialności za dziecko.

Absolwent naszego przedszkola wchodzi w życie z rozwiniętą aktywnością intelektualną i społeczną. Jest wyposażony w niezbędne umiejętności do dalszego przyswajania wiedzy, respektuje normy społeczne. Ma odwagę realizować swoje zamierzenia i cele w poczuciu własnej wartości. Szanuje odmienność poglądów innych ludzi zgodnie z propagowaną hierarchią wartości.

Nasze przedszkole jest czterooddziałowe:
Grupa dzieci trzyletnich
Grupa dzieci czteroletnich
2 grupy dzieci pięcioletnich

DBAMY O TOŻSAMOŚĆ GRUPY – KAŻDA MA SWOJA NAZWĘ.

Nasze przedszkole:
Jest przyjazne dzieciom
Radosne
Opiekuńcze
Mądrze wychowuje
Inspiruje
Przestrzega praw dziecka
Współpracuje z rodzicami
Akceptuje dzieci takimi, jakie są