Zajęcia Na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego

Lekcja w szkole w ramach programu „Ku dojrzałości szkolnej”

Święto Polskiej Niezapominajki