Pocztówki do Hospicjum

Pocztówki Świąteczne robione przez rodziców i dzieci do hospicjum.

Czytanie bajek przez rodziców w grupach Rumianków i Iskierek