Zebraliśmy łącznie podczas akcji 623,99 zł. dla dzieci z domów dziecka.