Uwaga! WAŻNE!

Szanowni Rodzice!

Od dnia 25 maja 2020r. Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek” wznawia funkcjonowanie na nowych warunkach dostosowanych do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020r. Warunki i organizację pracy  placówki określa PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII COVID – 19, która jest dostępna poniżej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom  podczas pobytu w przedszkolu prosimy rodziców o zapoznanie się z procedurą i bezwzględnego jej stosowania.

DOKUMENTY:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PANDEMII COVID – 19

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech