Pocztówki Świąteczne robione przez rodziców i dzieci do hospicjum.