Dyżury wakacyjne w lipcu i sierpniu 2013r. w Przedszkolach Publicznych w Ząbkach.

1-12 .07 Publiczne Przedszkole Nr2
„Leśny Zakątek” ul. B. Prusa 3/5

15-31.07 Publiczne Przedszkole Nr1
ZIELONY DINEK ul. Wyspiańskiego 22

1.08-31.08 Publiczne Przedszkole Nr3
„ Skrzat” ul. Westerplatte 1/11

Zapisy i opłaty na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu odbywają się od 5.06 do 14.06.2013r.

Zgłaszając dziecko na dyżur Rodzice:
– podpisują w przedszkolu pełniącym dyżur umowę o świadczeniu usług
– dostarczają kserokopię karty przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego dziecko uczęszczało w roku szkol. 2012/13
– wnoszą opłatę za okres dyżuru: żywienie 8 zł. za trzy posiłki dziennie, opłata stała 2 zł. za każdą godzinę.