Spotkanie z panią elektryk, przedstawicielką Enegetyki PKP

Pani elektryk przybliżyła dzieciom zagadnienia dotyczące wytwarzania prądu, jego znachenia w życiu człowieka oraz zagrożenia płynace z niewłaściwego użytkowania. Dzieci obejrzały również film edukacyjny pt.: „Akademia Małego Amperka”