„Bezpieczny Internet”

Rumianki realizują program „Bezpieczny Internet” propagowany przez Fundację Dzieci Niczyje pt.: „Mój przyjaciel Necio”