Koncert „O dawnych tańcach tańczonych na dworach” (Średniowiecze, Renesans, Barok).