Spotkanie z pracownikiem Urzędu Celnego Lotniska Chopina w Warszawie

Tata Marcela – pracownik Urzędu Celnego Lotniska Chopina w Warszawie opowiadał o swojej pracy i cierpliwie odpowiadał na trudne pytania dzieci 🙂