Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom, którzy otworzyli swoje serca dla potrzebujących