przyjaciele_zippiego_male

Przedszkole rozpoczyna realizację międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”, który pomaga małym dzieciom doskonalić umiejętności społeczne i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami i konfliktami.

Program opiera się na założeniu, że umiejętności nabyte w dzieciństwie będą pomocne w okresie dorastania i dorosłości.

 

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ  

 • Program przeprowadzamy w całości.
 • Wzmacniamy pozytywne zachowania i postawy.
 • Nie ma poprawnych czy błędnych rozwiązań – tylko pomocne  lub mniej pomocne.
 • Skupiamy się na rozwiązaniu, a nie na osobie.
 • Aby dzieci odnosiły sukcesy w nauce potrzebne są powtórzenia  i ciągłość.
 • Dzieci ćwiczą umiejętności w różnych okolicznościach.
 • Dzieci aktywnie uczestniczą i angażują się.
 • Dzieci uczą się wzajemnie od siebie.
 • Dzieci wzajemnie sobie pomagają, zamiast ze sobą konkurować.
 • Dzieci dokonują ewaluacji własnych sukcesów.
 • Nauczyciele powinni być gotowi do słuchania dzieci.

 

CELE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

 

Część 1: Uczucia
Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi.

 

Część 2: Komunikacja
Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.

 

Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi
Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością.

 

Część 4: Rozwiązywanie konfliktów
Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.

 

Część 5: Przeżywanie zmiany i straty
Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.

 

Część 6: Dajemy sobie radę
Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

pz