Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.23.03.2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych jednostek systemu oświaty – zawieszenie zajęć stacjonarnych zostało przedłużonego do dnia 10 kwietnia. Od 25 marca, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, będziemy realizowali podstawę programową w formie kształcenia na odległość. Kwestie organizacyjne przekażą Państwu wychowawcy.

Jednocześnie przekazujemy komunikat Mazowieckiej Policji do rodziców i opiekunów: