„Gady i płazy” – spotkanie z agencją KLAPS

Spotkanie z psem Ninki w Szafirkach

Finał akcji „Pełna miska dla schroniska”

Untitled-2Finał akcji połączono z odczytywaniem rodzinnej twórczości literackiej przygotowywanej specjalnie na ten dzień oraz z zajęciami z języka angielskiego.

 
 

 

 

 

Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa

Od listopada w grupach: Kryształki, Maczki i Szafirki realizowany jest program „JA to JA” wzmacniający poczucie własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym.
 
„Ja to ja i taki(-a), jaki(-a) jestem, jestem OK”.
 
Byłoby wspaniale, gdyby każdy mógł tak o sobie powiedzieć. Dla rozwoju poczucia własnej wartości szczególnie znaczące są doświadczenia z wczesnego dzieciństwa. Program „Ja to ja” wspiera dzieci w rozwijaniu pewności siebie, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i lepszym poznawaniu siebie i innych.
 
Program składa się z ośmiu modułów:
 
1. Doświadczanie własnego ciała i odprężenie
2. Ruch
3. Komunikacja
4. Zabawy kreatywne
5. Autorefleksja
6. Uczucia
7. Konflikty i ich rozwiązywanie
8. Odżywianie