PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA

W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy również:

– innowację pedagogiczną „Zakodowany Leśny Zakątek”

– międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

– międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”