GŁÓWNE KIERUNKI ROCZNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

,,Eureka! O odkryciach i wynalazkach człowieka, które zmieniły świat”

CELE:

 1. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania, analizowania
  i uogólniania
 2. Rozszerzanie horyzontów myślowych
 3. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i samodzielności, przyswajanie wiedzy w atrakcyjny
  i trwały sposób
 4. Rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego nas świata
 5. Kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia
 6. Empiryczne poznawanie dziedzin nauki, takich jak historia, fizyka, astronomia, chemia,
  matematyka, biologia, ekologia, dających dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego
  świata. Umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do
  wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji
 7. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie i nauce

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • dzieci dostrzegają magię nauki, odkrywają tajemnice otaczającego ich świata
 • dzieci objaśniają tajniki nauki, tłumacząc w praktyce wiedzę z biologii, chemii, fizyki,
  matematyki itd.
 • dzieci zaspakajają naturalną ciekawość poprzez zabawy badawcze i eksperymenty
 • dzieci posiadają umiejętność prawidłowego wnioskowania, obserwacji i twórczego myślenia
 • dzieci mają wiedzę na temat otaczającego świata społecznego
 • dzieci mają możliwość bezpośredniego działania, odkrywania i samodzielnego wyciągania
  wniosków
 • dzieci znają postaci wielkich naukowców, którzy przyczynili się do zmiany świata