Grosz do grosza…

Wspólnie ze wszystkimi przedszkolakami podsumowaliśmy dziś akcję Góra Grosza. W tym roku Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association otrzyma od naszego małego przedszkola aż 951 złotych i 46 groszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym).”

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję! Kolejny raz przekonaliśmy się, że znane powiedzenie „Grosz do grosza…” to całkowita prawda.