Finał akcji „Góra grosza”

Podsumowaliśmy akcję Góra Grosza – wspólnymi siłami udało nam się usypać górę na którą złożyło się 1325 złotych i 81 groszy! Nasze małe, czterooddziałowe przedszkole zebrało w tym roku o ponad 300zł więcej, niż w roku 2020! Cała kwota zostanie wysłana do Towarzystwo Nasz Dom/ Our Home Association i za ich pośrednictwem zostanie przekazana dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, wychowujących się poza własną rodziną.

Dziękujemy za okazane serce!