Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021 roku, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2021, poz.651) dyrektor Przedszkola ma obowiązek organizować́ zajęcia dla dzieci rodziców wymienionych w § 2 pkt. 4 rozporządzenia.

Ze względu na organizację pracy przedszkola Rodzice, którzy są uprawnieni i zainteresowani przyprowadzeniem dziecka, proszeni są o wypełnienie WNIOSKU-pobierz.