Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że w zakresie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola, stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do rekomendacji Ministra Edukacji.
W przedszkolu podejmowane są działania adekwatne do sytuacji oraz zgodne z obowiązującymi procedurami.

Apelujemy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych i przeziębionych.

Przypominamy, że niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, w tym częstsze mycie rąk wodą z mydłem.