Pani Anna Kryńska-Gardener została odznaczona złotym medalem Prezydenta RP za służbę dla oświaty.

Pani Anna Kryńska-Gardener również została odznaczona złotym medalem Prezydenta RP za służbę dla oświaty. Medal wręczał Wojewoda podczas mazowieckich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w auli UKSW 17.10.2016 roku.