Śniadanie Wielkanocne

Kultywujemy tradycje – Uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla całej społeczności przedszkolnej (dzieci pracownicy i przedstawiciele rady rodziców).