Od listopada w grupach: Kryształki, Maczki i Szafirki realizowany jest program „JA to JA” wzmacniający poczucie własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym.
 
„Ja to ja i taki(-a), jaki(-a) jestem, jestem OK”.
 
Byłoby wspaniale, gdyby każdy mógł tak o sobie powiedzieć. Dla rozwoju poczucia własnej wartości szczególnie znaczące są doświadczenia z wczesnego dzieciństwa. Program „Ja to ja” wspiera dzieci w rozwijaniu pewności siebie, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i lepszym poznawaniu siebie i innych.
 
Program składa się z ośmiu modułów:
 
1. Doświadczanie własnego ciała i odprężenie
2. Ruch
3. Komunikacja
4. Zabawy kreatywne
5. Autorefleksja
6. Uczucia
7. Konflikty i ich rozwiązywanie
8. Odżywianie