Tagged Tags:

Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną spójną całość.
Prawidłowe zintegrowanie wszystkich wrażeń sensorycznych jest podstawą prawidłowego funkcjonowania dziecka.
Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych
są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, a opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności.
Terapia integracji sensorycznej SI to ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny.

Co wskazuje na to że dziecko może mieć zaburzenia integracji sensorycznej?

  • Problemy jakie mogą być zauważalne u dziecka z zaburzoną integracją sensoryczną to:
  • Problemy ruchowe – słaba koordynacja i równowaga, unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw, problemy z nauką jazdy na rowerze, opóźniony rozwój ruchowy, niezborne ruchy, nadruchliwość,wzmożona męczliwość, problemy z samoobsługą np. ubieraniem się.
  • Problemy szkolne i trudności w uczeniu się – obniżony poziom sprawności manualnej i graficznej, problemy ze skupieniem uwagi, czytaniem, pisaniem i zapamiętywaniem, słaba motywacja.
  • Problemy logopedyczne – opóźniony rozwój mowy, niektóre wady wymowy.
  • Nadmierna wrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce – dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe.
  • Problemy z zachowaniem, zła relacja z grupą rówieśniczą – labilność emocjonalna, impulsywność, trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji, niska samoocena,nadpobudliwość psychoruchowa ADHD

O celowości podjęcia terapii decydują wyniki diagnozy integracji sensorycznej przeprowadzonej przez terapeutę.
Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć należy oddziaływać. Powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka.
Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, formę różnorodnej zabawy, zadań i gier.
Dzieci bardzo lubią taką formułę zajęć.
Wykorzystywane są różnorodne przyrządy i pomoce terapeutyczne, takie jak: huśtawki, równoważnie, platformy, uprzęże, deskorolki, piłki i wiele innych.
To ćwiczenia i zabawy, które wspomagają prawidłowy rozwój dziecka, zarówno ruchowy, sensoryczny czyli zmysłowy, jak i poznawczy oraz emocjonalny.

Terapia dla dzieci z:
– problemami ruchowymi (słaba koordynacja i równowaga),
– problemami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, deficyt uwagi),
– problemami logopedycznymi,
– zaburzoną wrażliwością na bodźce,
– problemami z zachowaniem