1. 25.04.2013, godzina 17.00 – spotkanie z rodzicami z udziałem dyrektora przedszkola, nauczycielek, psychologa i logopedy.
2. 9.05.2013, godzina 17.00 – spotkanie z rodzicami z udziałem zaproszonego gościa – trenera umiejętności społecznych.
3. 6.06.2013, godzina 16.30 – udział dzieci i rodziców w pikniku rodzinnym organizowanym na terenie ogrodu przedszkolnego.
4. 14.06.2013, godzina 16.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi z rocznika 2010.
5. 22.06.2013, godzina 9.30 – spotkanie z rodzicami i dziećmi z rocznika 2009.
6. 22.06.2013, godzina 11.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi z rocznika 2010.
7. 26.06.2013, godzina 16.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi z rocznika 2009
8. 27.06.2013, godzina 16.00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi z rocznika 2010.