Procedury – rozpoczęcie roku przedszkolnego

Szanowni Państwo – Rodzice naszych przedszkolaków

 W związku ze zbliżającym się dniem 1 września, kiedy wasze ( i nasze) dzieci rozpoczną edukację przedszkolną (po raz kolejny lub pierwszy), ale również sytuacją spowodowana COVID – 19, informujemy, iż stosując się do wytycznych GIS i MZ prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, które będą obowiązywały od 1 września 2020r. w naszym przedszkolu, jak również tymi, które dotyczą spraw wewnętrznych przedszkola.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z aktualną organizacją pracy przedszkola, z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka oraz wypełnienie i przyniesienie do Przedszkola załączonego oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka (rano).

Wierzymy, że wspólnie uda nam się stworzyć bezpieczne warunki dla dzieci, Rodziców i personelu placówki.

Pliki do pobrania:

 Wewnętrzne-procedury-bezpieczeństwa-na-terenie-przedszkola
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie zamieszczone powyżej należy pobrać, wydrukować, wypisać i pierwszego dnia powrotu dziecka do przedszkola przekazać personelowi przedszkola.

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.