REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

W dniu 2 marca 2016 r. Burmistrz Miasta Ząbki podpisał Zarządzenie nr 0050.19.2016 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 w ramach postępowania rekrutacyjnego jest do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki  oraz w poszczególnych placówkach.

Zgodnie z art. 20 za ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż TRZECH wybranych publicznych przedszkoli albo oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przedszkola publiczne, które biorą udział w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017:

  • Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”- 22 miejsca dla 3- latków
  • Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat”- 26 miejsc dla 5 i 6- latków
  • Publiczne Przedszkole „ZOZOLAND” – 25 miejsc dla 3 i 4- latków
  • Publiczne Przedszkole „Jagódka ABC” – 20 miejsc
  • Publiczne Przedszkole „Marzenia do spełnienia” – 22 miejsca
  • Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji” – 60 miejsc

Oddziały przedszkolne, które biorą udział w rekrutacji dzieci pięcio- i sześcioletnich na rok szkolny 2016/2017:

  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2
  • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się od 8 marca 2016 roku do 25 marca 2016 roku i ogłaszana jest tylko na wolne miejsca!

 

Dokumenty i informacje dotyczące rekrutacji:

 

1. Informacja dla rodziców
2. Oświadczenie dotyczące kryteriów podstawowych
3. Oświadczenie dotyczące kryteriów dodatkowych
4. Wniosek o przyjęcie kandydatka do publicznego przedszkola
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie wzoru wniosku

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z rekrutacją do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki na rok szkolny 2016/2017 dostępne są na STRONACH URZĘDU MIASTA ZĄBKI.